Kooperativet Lärkan

Kooperativet Lärkan bildades i okt. 2005. Några av medlemmarna hade redan "tjuvstartat" verksamheten i Socsam/Rosas regi. Den verksamheten bestod i ett Servicelag som under sommaren 2005 börjat med att hjälpa pensionärer i Grästorp med trädgårdsarbeten.


I kooperativet har vi dessa verksamheter:
 
Servicelaget 
Återvändan Secondhandbutik
Cykelverkstaden
Föreningskansliet

Vi som är aktiva medlemmar i kooperativet vill naturligtvis komma tillbaka till arbetslivet så snabbt som möjligt! Kooperativet ger oss en utmärkt möjlighet på denna återresa. Vi är också medvetna om att några av oss aldrig kommer längre än till arbete i kooperativet. Detta får då vara gott nog.

Alternativet till kooperativet är att vara ensam hemma med avsaknad av den sociala samvaron som är så viktig för ett bra liv.

Det är vi själva som vill bestämma hur vårt arbetsliv skall se ut.


Vi kommer hit till kooperativet av olika skäl, en del av oss kan ha haft en lång sjukskrivning bakom oss, som gör det svårt att komma ut i arbetslivet direkt. Andra kan ha varit arbetslösa under en lång period och kan behöva ha en längre startsträcka för att kunna komma tillbaka till arbetslivet.
Våra arbetsplatser är trivsamma med mycket skratt och medmänsklig samvaro. 


Gör gärna ett besök hos oss! Ring först så vi har tid att ta emot dig. Vi bjuder på en kopp kaffe och visar dig verksamheterna.
 


Är du intresserad av vår verksamhet?
Vill ni besöka oss och titta på vår verksamhet?

Kontakta:

Mikaela Martinsson, 0514-392 00 eller via mail: info@kooperativetlarkan.se

Kontakta oss
Nygatan 2
467 40 Grästorp
Tel. 0514-392 00

Besöksadress:
Nygatan 2