Välkommen till Kooperativet Lärkan

Lärkan är ett socialt företag, i form av en ekonomisk förening, som har som övergripande mål att hjälpa människor tillbaka till en bra social samvaro och ett nytt arbete med en egen försörjning.

Våra verksamheter: Servicelaget, Återvändan, Cykelverkstaden samt föreningskansli. Dessa verksamheter är en hjälp för våra medlemmar att komma tillbaka till arbetslivet och samtidigt trevliga mötesplatser för oss alla.


Är du intresserad av vår verksamhet?
Vill ni besöka oss och titta på vår verksamhet?
Kontakta någon av nedanstående:

Ordf Thomas Carlsson, info@kooperativetlarkan.se

Verksamhetsledare Mikaela Martinsson 0514-39200
mikaela@kooperativetlarkan.se

Grästorps kommuns miljöpris 2009 har tilldelats Kooperativet Lärkan med följande motivering: Med enkla medel gör man stora besparingar för miljön genom att gammalt används på nytt, samtidigt som det skapar en meningsfull sysselsättning för många.


Cafe

Kontakta oss
Nygatan 2
467 40 Grästorp
Tel. 0514-392 00

Besöksadress:
Nygatan 2